fb

Contributie

Als lid van NVC betaalt u contributie. De contributie-inning geschiedt via automatische incasso en NVC stelt u in staat deze in één keer te betalen of in 2 of 4 termijnen. Alle leden van NVC betalen via de contributie-inning de “Verenigingscontributie”. De hoogte hiervan is in het contributieschema terug te vinden onder de noemer “Verenigingslid”.

Actief spelende en/of trainende NVC leden betalen hiernaast voor de bijbehorende activiteit. Actief spelende NVC leden zijn, naast dit laatstgenoemde contributiedeel, de kledingbijdrage van € 30 verschuldigd voor gebruik van het voetbaltenue.

De contributie-inning voor het seizoen 2016-2017 zal conform het volgende schema plaatsvinden:
- 1e week september 2016: jaarcontributie en 1e termijn (van 2 of 4 termijnen)
- eind januari 2017: 2e termijn van 4 termijnen
- eind februari 2017: 3e termijn van 4 termijnen en 2e termijn van 2 termijnen
- eind april 2017: 4e termijn van 4 termijnen

NVC leden die na de eerste inning als nieuw lid worden ingeschreven zullen op enig moment in het schema worden opgenomen. Afhankelijk van het moment van inschrijving kan het zijn dat de Penningmeester, in voorkomende gevallen met terugwerkende kracht, dan meerdere termijnen tegelijkertijd incasseert.

Wanneer het NVC lidmaatschap gedurende een seizoen wordt beëindigd, dan blijft het betreffende lid de contributiebetaling voor het gehele seizoen aan NVC verschuldigd.

U ontvangt minimaal 2 dagen voor de hierboven vermelde incassodata de betreffende factuur van NVC per email.

Omdat een tijdige betaling van de contributie voor een vereniging als NVC en al haar leden van zeer groot belang is verzoekt NVC u vriendelijk doch dringend de incasso niet actief te storneren en tijdig te betalen.
Mocht u onverhoopt niet in staat zijn aan dit verzoek te kunnen voldoen dan verzoeken wij u om tijdig een verzoek tot een betalingsregeling in te dienen via het emailadres contributie@sv-nvc.nl . Uw aanvraag wordt uiteraard met de grootst mogelijke discretie behandeld.

Aan NVC leden die na een eerste herinnering niet tijdig overgaan tot het betalen van het openstaande bedrag of het aangaan van een betalingsregeling zal door het Bestuur van NVC een speel- en trainingsverbod worden opgelegd tot het openstaande bedrag alsnog is voldaan.

Door het verstrekken van bovenstaande informatie vertrouwen wij er op dat u als lid van onze vereniging uw contributie tijdig betaald of, wanneer dat voor u noodzakelijk is, tijdig gebruik maakt van de mogelijkheid een betalingsregeling aan te gaan.

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt gehouden, wordt over de hoogte van de contributie voor het komende seizoen besloten. 

In de ALV van 12 juli 2016 is voor de contributie 2016/2017 bepaald dat:

  • we geen contributieverhoging doorvoeren voor onze leden;
  • we nog steeds een onderscheid maken tussen spelende-, trainende- en verenigingsleden. Elk met hun eigen contributie.

Onderstaand een overzicht van de contributies die in ALV van 12 juli 2016 voor het seizoen 2016/2017 zijn vastgesteld: 

Categorie Contributie 2015-2016 Contributie 2016-2017
Pupillen t/m 5jr (Arena)* € 155,00 € 155,00
Pupillen vanaf 6jr (Arena + FED) € 225,00 € 225,00
G-voetbal € 100,00 € 100,00
ABC-junioren € 235,00 € 235,00
Senioren-veld € 300,00 € 300,00
Trainend lid** € 155,00 € 155,00
Verenigingslid*** € 75,00 € 75,00
Kledingbijdrage € 30,00 € 30,00
     

 

* De peildatum voor de Arenaleden is 1 september 2016.
** Een trainend lid is een lid dat NIET aangemeld is bij de KNVB maar dat wel gebruik maakt van de NVC-trainingsfaciliteiten.
*** Een verenigingslid 
is lid van de vereniging NVC maar NIET aangemeld bij de KNVB.

LET OP: VOOR ALLE MEIDEN VAN 4 T/M 18 JAAR DIE IN HET SEIZOEN 2015/2016 LID WORDEN, ZOWEL ALS TRAINEND LID ALS GEWOON LID, GELDT DE VOLGENDE CONTRIBUTIE:

Meisjes t/m 5 jaar: jaarcontributie €105 (€50 korting!)
Meisjes van 6 t/m 12 jaar: jaarcontributie €155 (€70 korting!)
Meisjes van 13 t/m 18 jaar: jaarcontributie €165 (€70 korting!)
DEZE CONTRIBUTIEKORTING GELDT VOOR DE SEIZOENEN 2015/2016, 2016/2017 EN 2017/2018! 

Voor meer info over de kleding, klik hier.

Bij inschrijving van nieuwe leden wordt € 25,- inschrijfgeld in rekening gebracht.

Alle contributie-, inschrijf- en kledinggelden worden per automatische incasso geïncasseerd. Het IBAN-/bankrekeningnummer van NVC is NL21RABO0383774357.

In de ALV van juli 2016 zijn de contributies voor het seizoen 2016-2017 vastgesteld.

Lees meer over alle facetten van NVC in onze informatiegids. Deze informatiegids wordt binnenkort vernieuwd. De in deze versie staande bedragen aangaande contributie en overige lidmaatschapskosten, evenals de vermelde Bestuurs- en Jeugdcommissie gegevens zijn niet allemaal meer van toepassing.