fb

Wie helpt NVC een duurzame vereniging te maken?

Ook -of zéker- als sportvereniging hebben we de morele plicht om na te denken over een duurzame en gezonde samenleving. Daar hebben we als NVC nog wel een paar wedstrijden te winnen.

Denk aan het voeren van fairtrade producten in het kantine-assortiment, denk aan sowieso een gezonder aanbod van drinken en eten in de kantine, denk aan afvalscheiding, denk aan het terugdringen van het gebruik van weggooiplastic op het sportpark....afijn, er zijn legio zaken waar we als NVC een duurzamer en gezonder beleid kunnen voeren. Ik weet zeker dat er (veel) NVC-ers daar mee eens zijn.

Namens het Bestuur roep ik (ouders van) NVC-leden op zitting te nemen in een Duurzaamheidscommissie. Deze commissie gaat het Bestuur adviezen geven en voorstellen doen ten aanzien van duurzaamheid en gezondheid. En vervolgens -bij goedkeuring- ook uitvoeren.

Wij zoeken een commissie van zo'n vijf tot acht personen. De eerste twee personen hebben zich al aangemeld.
Suzanne de Groot
Hidde van Kersen

Zij hebben beide beroepsmatig te maken met duurzaamheid en zijn graag bereid ook het beleid van NVC naar een hoger plan te trekken.

Wij beginnen hier niet mee voordat deze commissie uit minimaal vijf personen bestaat die zich aan elkaar en aan het Bestuur committeren om hier tijd aan te besteden.

Meedoen? Geef je op via voorzitter@sv-nvc.nl.

Rob Snijders
Voorzitter NVC

  Alle berichten